امور بانوان انجمن ملی حمایت:: پیام مدیریت
  •    
    • پیام مدیریت

     باعنایت به اینکه  نیمی از مصرف کنندگان کشور را بانوان تشکیل داده اند ، بدین منظور پرداختن به امور مرتبط به بانوان ودر نظر گرفتن سلیقه های این قشر در تمامی موارد در روند تولید ملی وکیفیت کالا تاثیر به سزایی می گذارد. هم اکنون در 31 استان کشور عزیزمان ایران نمایندگان امور بانوان انجمن ملی از سوی استانهای مربوطه تعیین شدند وبه انجمن ملی کشور معرفی گردیده اند. لذا از تمامی بانوان ، علی الخصوص بانوان فعال در عرصه های مختلف خدمات وتولید دعوت به عمل می آید تا باعضویت در امور بانوان انجمن ملی گامی موثر در انجام فعالیت های انجمن ملی بردارند.

     راحله غفوری زیدی
     مشاور امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان