نشت مشترک امور بانوان انجمن ملی باانجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران
  •    
    • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
     تعداد بازدید: 1018
     نشست مشترک امور بانوان انجمن ملی با گروهی از اعضای انجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران که با حضور مشاور محترم مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.
     در ابتدای این جلسه سرکار خانم غفوری زیدی بعد از خوش آمد گویی و خیر مقدم به حضور اعضای انجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران در دفتر انجمن ملی به بیان چگونگی فعالیت های فی مابین انجمن ملی و انجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران اشاره کرد و در ادامه ...

     نشست به معرفی فعالیت های دو طرف پرداخته شد.

     همچنین جناب آقای آرین به معرفی و فعالیت انجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران در کشور ترکیه  اشاره کرد و از چگونگی حضور انجمن ملی (امور بانوان) درهمکاری های  مشترک به تبادل نظر پرداخت.

     در این نشست که با حضور جناب آقای زنگویی مشاور محترم مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد ، موضوع همکاری فی مابین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و انجمن ملی مطرح شد ، که مقرر شد در جلسات آتی با محوریت حمایت از حقوق مصرف کننده گان راهکار های همکاری های طرفین تبیین شود.

     یکی از مسائل مهم مطرح شده در این نشست تشکیل کمیته راهبردی بین معاونت فناوری وزارت علوم ، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان وانجمن همکاری های منطقه اژه ترکیه - ایران در خصوص پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاههای بین المللی بود.