آغاز فعالیت امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
  •    
    • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
     تعداد بازدید: 1369
     آغاز فعالیت امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
     دکتر سید محمد جعفری ریاست انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، طیّ حکمی خانم راحله غفوری را بعنوان مشاور امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور تعیین کردند.

     به گزارش روابط عمومی انجمن ملی؛ خانم غفوری هدف از راه اندازی این بخش را پرداختن اختصاصی به امور بانوان در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان بر شمردند.
     ایشان در همین خصوص به تعیین رابطین استانی این حوزه برای نیل به اهداف امور بانوان اشاره نموده و تعیین این رابطان را گامی بزرگ در راستای ایجاد ارتباط سازمانی بانوان کشور با امور بانوان انجمن ملی قلمداد نمودند.
     ایشان اهداف و برنامه¬های امور بانوان را به طور مختصر به شرح ذیل اعلام کردند:
     •    انسجام بانوان در سطح ملی بعنوان بخشی از مهمترین مصرف کنندگان کشور که سلیقه آنها به تولید ملی کمک میرساند.
     •    کمک به شناخت توانمندیهای بانوان در حوزه¬های مختلف و عرضه این توانمندیها به بازار
     •    استفاده از نکته نظرات بانوان در ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی
     •    افزایش سطح دانش مصرفی خانواده
     خانم راحله غفوری زیدی مشاور امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور در بیان شکل گیری امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور تشریح کرد : باعنایت به اینکه  نیمی از مصرف کنندگان کشور را بانوان تشکیل داده اند ، بدین منظور پرداختن به امور مرتبط به بانوان و در نظر گرفتن سلیقه های این قشر در تمامی موارد در روند تولید ملی وکیفیت کالا تاثیر به سزایی می گذارد. وی همچین تشریح کرد: در 31 استان کشور عزیزمان ایران نمایندگان امور بانوان انجمن ملی از سوی استانهای مربوطه تعیین شدند وبه انجمن ملی کشور معرفی گردیده اند.
     ور در خاتمه از تمامی بانوان ، علی الخصوص بانوان فعال در عرصه های مختلف خدمات وتولید دعوت به عمل می آید تا باعضویت در امور بانوان انجمن ملی گامی موثر در انجام فعالیت های انجمن ملی بردارند.