امور بانوان انجمن ملی حمایت:: ارتباط با واحدهای سازمان
  •    
    • امور بانوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور
     آدرس :تهران، انتهای خیابان شهید سپهبد قرنی ، نیش کوچه شهید آذرفر ، ساختمان معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، طبقه اول
     تلفن :02188827128 داخلی 2411
     فاکس :02188849113
     پست الکترونیک :hamiwomen@gmail.com

     موبایل مستقیم :9428-885-0930